เปรียบเทียบตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ Vs ตู้เขี่ยเชื้อชนิดระบายความร้อน

เปรียบเทียบตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ Vs ตู้เขี่ยเชื้อชนิดระบายความร้อน


ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ  ได้ออกแบบโดยการเน้นเรื่องการใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าตู้เขี่ยเชื้อแบบเดิมๆ เนื่องจาก
การระบายอากาศภายในตู้เขี่ยเชื้อมักจะทำให้เชื้อที่ไม่ประสงค์ติดเข้าไปด้วย

ตู้เขี่ยเชื้อแบบเดิมๆ  มักทำด้วยวัสดุถาวรมากเช่น ไม่ พลาสติด หรือสเต็นเลส ขึ้นอยู่กับราคา  แต่ระบบการระบายความร้อนภายในตู้ เหมือนกันคือ  จะใช้ยูวี(UVC)ในการฆ่าเชื้อโรคก่อน ประมาณ15-30นาที  ขนะใช้งานมีระบบระบายความร้อนในตู้ออก โดยพัดลมทำหน้าที่สูบอากาศจากภายนอก ผ่านตัวกรองอากาศ เข้ามาในตู้ และจะระบายออก ในส่วนหน้าบริเวณช่องที่สำหรับสอดมือเข้าทำงาน

การทำงานระบายอากาศของตู้เขี่ยเชื้อทั่วไป

ปัญหาที่พบ

  1. ความร้อนที่ลอยขึ้นด้านบนขนะทำงาน จะไหลเวียนภายในตู้ รวมทั้งถ้าภายในตู้มีเชื้อไม่พึงประสงค์อยู่  เชื้อเหล่านั้นก็จะกระจายทั่วตู้เช่นกัน
  2. อากาศทที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจากหลอดยูวีในชั้นแรก  จะถูกปนเปื้อนจากอากาศภายนอกตู้แม้นผ่านตัวกรองอากาศก็ตาม

ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ
วิศวะกร "บ้านเห็ด"เราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  แต่ไม่มีใครคิดการแก้ไขเลย  จนปัญหาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับ ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษได้ออกแบบในแนวคิดใหม่ ที่จะพยายามแก้ปัญหาการไหลของอากาศไห้ได้ดี แต่ไม่ทำ
ให้เชื้อที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอกเข้ามาในตู้ หรือเข้ามาแล้วออกไปเลยไม่กระทบกับ อากาศที่ทำความสะอาดไว้แล้วจากการฆ่าเชื้อโดยหลอดยูวี

เทคนิคการระบายอากาศ
เริ่มจากการฆ่าเชื้อโรงภายในตู้โดย ยูวี(UVC) เวลาประมาณ15-30นาที โดยนำอุปกรณ์ที่จะใช้ไปไว้ในตู้ฆ่าเชื้อโรคพร้อมกัน(ยกเว้นเชื้อที่จะเขี่ย) 

ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอร์ ขนะทำงานจะลอยตัวขึ้นด้านบน  และถูกดูดออกจากตู้เขี่ยเชื้อกระดาษโดยพัดลงระบายอากาศขนาดจี๋ว ที่ตีดตั้งให้เริ่มทำงานพร้อมหลอดนีออน(ให้แสงสว่างภายในตู้)  อากาศภายในตู้ที่ได้ทำการฆ่าเชื้อโรคแล้วจะถูกลบกวนน้อยสุด  โดยมีการเจาะทางเข้าของอากาศด้านบนเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาพาอากาศร้อนออกไปโดยตรง 

หลักการไหลของอากาศ คือ อากาศเข้าจะเท่ากับอากาศออกเสมอ ดังนั้การเจาะรูด้านบนในแนวเดียวกันกับพัดลมดูดอากาศทำให้อากาศในตู้เขี่ยเชื้อกระดาษไหลเฉพาะด้านบนตู้เท่านั้น อากาศภายในตู้ไม่ถูกกวนและยังคงนิ่งอยู่เช่นเดิม เหตุการณ์นี้ยังผลให้อากาศที่ฆ่าเชื้อไว้โดยหลอดยูวี ยังคงสะอาดเช่นเดิม และผู้ใช้ยังสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้นานกว่ารุ่นเก่า  ผลสำเร็จการเขี่ยเชื้อสูง แต่ราคาต่ำที่สุดในประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น